Ładowanie...

Kreatorzy Przestrzeni

Studenckie Koło Naukowe
Zaczynamy!

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty – Miasto kreatywnie

Zaproszenie na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową i Warsztaty

MIASTO KREATYWNIE

organizowaną przez:

– Wydział Nauk o Ziemi UMK,

– Studenckie Koło Naukowe Rozwoju Miast i Gospodarki Przestrzennej przy UMK w Toruniu,

– Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie,

– Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej przy UWM w Olsztynie,

– Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami przy UWM w Olsztynie,

– Biuro Toruńskiego Centrum Miasta/Urząd Miasta Torunia,

która odbędzie się w dniach 10-12 maja 2017 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

(ul. Lwowska 1).


Głównym celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń wśród młodych naukowców i studentów z

różnych ośrodków akademickich, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz reprezentantów

przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych – w zakresie planowania kreatywnych przestrzeni współczesnego miasta.

Więcej informacji: http://www.miastokreatywnie.umk.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: miastokreatywnie@umk.pl